Anioł: Warunki prenumeraty

Warunki prenumeraty

WARUNKI PRENUMERATY - 2017

Prenumerata regularna

* Aby zaprenumerować „Anioła Stróża”, należy wpłacić odpowiednią kwotę na nasze konto bankowe. Najkorzystniejszą ofertą jest złożenie zamówienia poprzez nasz sklep internetowy TUTAJ – uzyskają Państwo rabat w wysokości 10 % liczony od sumy wszystkich numerów roku kalendarzowego. Koszty przesyłki ponosi Wydawnictwo.

* Cena 1 egzemplarza wynosi 5,50 zł (nr wakacyjny lipiec-sierpień – 7,30 zł). Dzięki rocznej prenumeracie numer styczniowy otrzymują Państwo gratis.

Koszt rocznej prenumeraty (w obrębie jednego roku kalendarzowego) wynosi więc 56,80 zł.

* Istnieje możliwość prenumeraty kwartalnej lub półrocznej. Przy prenumeracie od 1 do 9 egz. nie przysługuje zniżka i opłaty są następujące: kwartał I, II, IV – 16,50 zł; kwartał III – 12,80 zł; półrocze I – 31,50 zł; półrocze II – 28,00 zł

* Wpłata na prenumeratę musi być dokonana z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Numer naszego konta:

PKO BP IV O /Warszawa

74 1020 1042 0000 8102 0009 6396

 

Kolportaż

Osoby zajmujące się rozprowadzaniem „Anioła Stróża” otrzymują rabat uzależniony od liczby rozprowadzanych egzemplarzy:

– od 10 do 50 egz. rabat 15% od ceny detalicznej

– od 51 do 100 egz. rabat 20% od ceny detalicznej

– od 101 do 500 egz. rabat 25% od ceny detalicznej

– od 501 do 1000 egz. rabat 30% od ceny detalicznej

– powyżej 1000 egz. rabat 35 % od ceny detalicznej

 

 

Prenumerata zagraniczna

* W Europie cena 1 egz. wynosi 17,00 zł. W prenumeracie rocznej za 11 egzemplarzy płacimy zatem 170,00 zł.

* Pozostałe kontynenty: Cena 1 egz. wynosi 20,00 zł. Koszt rocznej prenumeraty wynosi 200, 00 zł.

* Równowartość tej kwoty można wpłacać w walutach obcych na następujące numery kont:

mBank - Kod BIC (Swift): BREXPLPW

61 1140 1010 0000 3728 0500 1014 (USD)

12 1140 1010 0000 3728 0500 1023 (EUR)

Do_wydrukowania_przekaz_a8bc54.pdf

Uwaga!

* Odcinki przekazu należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami. Na każdym odcinku przekazu prosimy o dokładne podanie:

– adresu prenumeratora/wysyłki

– okresu prenumeraty,

– liczby zamawianych egzemplarzy,

– kodu prenumeratora z naklejki adresowej,

– innego przeznaczenia wpłaty, np.: ofiara, sprzedaż numerów „Anioła Stróża” z lat ubiegłych itp.

* Dane osobowe umieszczane na odcinkach wpłat wykorzystywane są tylko do celów prenumeraty.     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookies.
Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.OK