Anioł: Warunki prenumeraty

Warunki prenumeraty

WARUNKI PRENUMERATY - 2017

Prenumerata regularna

* Aby zaprenumerować „Anioła Stróża”, należy wpłacić odpowiednią kwotę na nasze konto bankowe. Najkorzystniejszą ofertą jest złożenie zamówienia poprzez nasz sklep internetowy TUTAJ – uzyskają Państwo rabat w wysokości 10 % liczony od sumy wszystkich numerów roku kalendarzowego. Koszty przesyłki ponosi Wydawnictwo.

* Cena 1 egzemplarza wynosi 5,50 zł (nr wakacyjny lipiec-sierpień – 7,30 zł). Dzięki rocznej prenumeracie numer styczniowy otrzymują Państwo gratis.

Koszt rocznej prenumeraty (w obrębie jednego roku kalendarzowego) wynosi więc 56,80 zł.

* Istnieje możliwość prenumeraty kwartalnej lub półrocznej. Przy prenumeracie od 1 do 9 egz. nie przysługuje zniżka i opłaty są następujące: kwartał I, II, IV – 16,50 zł; kwartał III – 12,80 zł; półrocze I – 31,50 zł; półrocze II – 28,00 zł

* Wpłata na prenumeratę musi być dokonana z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Numer naszego konta:

PKO BP IV O /Warszawa

74 1020 1042 0000 8102 0009 6396

 

Kolportaż

Osoby zajmujące się rozprowadzaniem „Anioła Stróża” otrzymują rabat uzależniony od liczby rozprowadzanych egzemplarzy:

– od 10 do 50 egz. rabat 15% od ceny detalicznej

– od 51 do 100 egz. rabat 20% od ceny detalicznej

– od 101 do 500 egz. rabat 25% od ceny detalicznej

– od 501 do 1000 egz. rabat 30% od ceny detalicznej

– powyżej 1000 egz. rabat 35 % od ceny detalicznej

 

 

Prenumerata zagraniczna

* W Europie cena 1 egz. wynosi 17,00 zł. W prenumeracie rocznej za 11 egzemplarzy płacimy zatem 170,00 zł.

* Pozostałe kontynenty: Cena 1 egz. wynosi 20,00 zł. Koszt rocznej prenumeraty wynosi 200, 00 zł.

* Równowartość tej kwoty można wpłacać w walutach obcych na następujące numery kont:

mBank - Kod BIC (Swift): BREXPLPW

61 1140 1010 0000 3728 0500 1014 (USD)

12 1140 1010 0000 3728 0500 1023 (EUR)

Do_wydrukowania_przekaz_a8bc54.pdf

Uwaga!

* Odcinki przekazu należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami. Na każdym odcinku przekazu prosimy o dokładne podanie:

– adresu prenumeratora/wysyłki

– okresu prenumeraty,

– liczby zamawianych egzemplarzy,

– kodu prenumeratora z naklejki adresowej,

– innego przeznaczenia wpłaty, np.: ofiara, sprzedaż numerów „Anioła Stróża” z lat ubiegłych itp.

* Dane osobowe umieszczane na odcinkach wpłat wykorzystywane są tylko do celów prenumeraty.AS grudzień 2017

AS listopad 2017

AS wrzesień 2017

AS wakacje 2017

AS czerwiec 2017


Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookies.
Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.OK